Træn selv

DFF’s Træn-selv-koncept

MÅL:

  • Øgning af træningsvolumen
  • Konsolidere og videreudvikle dele af den enkelte fægteres tekniske og fysiske færdigheder gennem selvtræning
  • Udvikle selvstændige fægtere
  • Lære gode træningsvaner

N.B.: Målet er ikke at lære nye ting, men at overindlære stof, der allerede er øvet til træningen i klubben.

Målgrupper (ATK):

  • Lære at fægte – Træne for at træne (starten af aldersgruppen): Letøvede i miniorer/puslinge og dreng/pige. Primært for de 8-12 årige.
  • Træne for at træne (slutningen) – Træne for at konkurrere: Talentfægtere i kadetalderen
  • Træne for at konkurrere – Træne for at vinde: Talent – og elitefægtere i junioralderen.

Udøverens forudsætninger:

Træn selv-konceptet er for fægtere i ovennævnte aldersgrupper og på beskrevne niveau, der teknisk og fysisk allerede har de forudsætninger, der skal til for at gennemføre øvelserne – uden væsentlige fejl og uden risiko for overbelastninger.

For at opnå optimalt udbytte bør en fægtetræner med kendskab til den enkelte fægters specifikke forudsætninger forudsætninger inddrages som rådgiver og støtteperson under arbejdsprocessen med selvtræning.

DFF ønsker med Træn-selv-konceptet  at give målgrupperne inspiration til at øge deres træningsmængde gennem fleksibelt at kunne træne selvstændigt som et supplement til andre træningsmuligheder i klubben, på lejr ect.

Bidragydere m.m.

Træn-selv-konceptet for kadet-junior talent- og elitefægtere er udviklet i 2012-13 af DFF’s Landstrænere, Ferenc Toth og Andrey Klyushin, og Udviklingskonsulent Martin Wiuff med hjælp fra Michael Gyes, klubtræner, og Nathalie Ahl, DFF.

Træn selv-konceptet for børn er udviklet i 2012 af Udviklingskonsulent Martin Wiuff. Det tekniske indhold svarer til DFF’s Bronzemærke.

Fægtere – læs Træningsvejledning.

Trænere – læs Trænervejledning.