Vejledning – trænere

Læs i ATK-bogens Kapitel 15 afsnit 4 om Træn selv.

Trænerens roller og opgaver i forhold til fægteres selvtræning er kort fortalt at være lidt mere fægtecoach end den klassiske “lektionsmester”. Hovedopgaverne som træner består således i forhold til fægterens selvtræning i at være:

(Billede: Trænerens opgaver ved fægternes træn-selv-arbejde – kort version)

Læs mere om trænerens opgaver i Træn-selv-konceptet for talent og elitefægtere (kadet og junior): fil følger

Læs mere om trænerens opgaver i Træn-selv-konceptet for de yngre fægtere (puslinge, dreng-pige)(teknikkort): fil følger.