Finte degage T2-3

Finte – degagement med udfald – Fleuret – Niv 2-3

Beskrivelse:

Fægteafstand: 2 skridt.

Fægtertempo:

 1. F. tager initiativ og begynder et angreb ved at udstrække armen 5 cm. med spidsen truende i en linje d.v.s. “spørger” efter en reaktion fra modstanderen (T) ->
 2. a) T. reagerer ikke med parade -> F. afslutter angrebet direkte – i samme linje – med fuld udstrækning af arm og afslutning med udfald..
  b) T. reagerer ved at forsøge en parade (fx kvart/sixt) – > F. degagerer, strækker arm fuldt og afslutter angrebet i den nye linje med udfald.

Trænertempo:
(bruges ofte som en forøvelse før progression til Fægtertempo)(se 0.48-)

Håndtempo: Våbensignal gives af T. før 1)(ovf.): T. fører klingen i en lille, kort bevægelse i modsat retning af hans eventuelle efterfølgende parade, d.v.s. åbner en linje/inviterer, hvilket er tegn til at F. må begynde angrebet.
Fodtempo: Bruges ved benarbejde. T. stopper op og giver håndtempo (se ovf.)(vises på 0.48-). Hvis T. blot stopper op og ikke giver håndtempo, så skal F. angribe direkte (ikke på video).

Bemærkning:
Det er vigtigt, at indøve angreb med degagement på fægtertempo, da dette er den realistiske situation i kamp: F tager initiativ og begynder et angreb, som modstanderen (T) forsøger at parere, hvorfor F udfører angrebet med degagement. Er degagement indøvet i fægtertempo, er der større sandsynlighed for situationsgenkendelse under fægtekampe, som fægteren kan reagere spontant, korrekt på.

I fægtertempo kan øvelsen i en række situationer være et angreb med finte in tempo. F.  tilsigter at bedrage i en linje, idet F foregriber, at modstanderen vil parere i denne linje, og derfor planlægger degagement med afslutning og touché i en ny linje.

Fokuspunkter:

Fægter:

 • Altid arm først.dstrækning af arm: 5 cm før degagement, fuld udstrækning før udfald.
  Langsomt – hurtigt:
  “Langsomt”: Tydelig, rolig 5 cm’s udstrækning af arm med spidsen som en klar trussel i en linje. F. skal “spørge” klart. Skal afvente T’s reaktion og så arbejde hurtigt.
  Hurtigt: Degagement, spids på plads, fuld udstrækning af arm og afslutning med udfald.
 • Våbenarmen er næsten helt strakt før degagementet og før benene begynder.

Træner:

 • (Fægtertempo) Vær meget observant på F’s 5 cm’s udstrækning, og reagér dernæst med paraden. Meget vigtigt, at T er koncentreret og klar til at lave parade ved F’s begyndende armudstrækning.
 • (Fægtertempo): Vigtigt ikke at give signal til fægterens påbegyndelse af angreb. Et finteangreb er et angreb, der forudser/afventer en parade fra modstanderen, så derfor er det F., der SKAL STARTE med at påbegynde en udstrækning af armen, og T. SKAL VENTE på F. med at tage paraden.
 • (Begge tempi): Vigtigt at tage paraden, hverken for tidligt eller for sent – T parerer, når F’s arm er næsten helt udstrakt.

Variationer:

Progressioner:
a)    Sæt benarbejde på.
Hvis det går skidt for F, så del op i bidder og sæt lidt trænertempo på (digression): Vi går frem og tilbage. Når der skal laves et angreb stopper T. op og siger: “Stop”, “stræk arm” (“langsomt”) – dernæst fægtertempo (eller fortsat trænertempo) og angrebet udføres med / uden degagement.

b)    Vælge afslutning med udfald eller marché-udfald (ikke på video):
T. går et skridt tilbage/ T. parerer og går samtidigt et skridt tilbage. Modstanderens forøgelse af fægteafstanden er en hyppigt forekommende kampsituation, og F. skal nu for at ramme udføre et længere angreb end planlagt. Indøves evt. først med trænertempo og senere med fægtertempo.
Efter situationen er valgmulighederne fortsat direkte angreb eller med degagement fx. kvart/sixt, men der afsluttes med marché-udfald, hvis T. går et skridt tilbage.

Fokus for fægter: Altid starte med arm, starte langsomt, så hurtigt.

Fokus for træner: Træner gå først tilbage, når fægter strækker sin arm, således at fægter kan se og reagere med marché-udfald. Vær koncentreret som træner.

Variér og gentag mange gange: Nogle gange udfald, andre gange marché-udfald, nogle gange med degagement, andre gange med direkte angreb.

 

Finte – degagement med udfald – Kårde – Niv 2-3

Beskrivelse:

Fægteafstand: 2 skridt.

Fægtertempo:
1) F. tager initiativ og begynder et angreb ved at udstrække armen 5 cm. med spidsen truende i en linje d.v.s. “spørger” efter en reaktion fra modstanderen (T) ->

2) a) T. reagerer ikke med parade -> F. afslutter angrebet direkte – i samme linje – med fuld udstrækning af arm og afslutning med udfald.
b) T. reagerer ved at forsøge en parade (fx kvart/sixt) – > F. degagerer, strækker arm fuldt og afslutter angrebet i den nye linje med udfald.

Trænertempo:
(bruges ofte som en forøvelse før progression til Fægtertempo)(se 01.16-)

Håndtempo: Våbensignal gives af T. før 1)(ovf.): T. fører klingen i en lille, kort bevægelse i modsat retning af hans eventuelle efterfølgende parade, d.v.s. åbner en linje/inviterer, hvilket er tegn til at F. må begynde angrebet.
Fodtempo: Bruges ved benarbejde. T. stopper op og giver håndtempo (se ovf.). Hvis T. blot stopper op og ikke giver håndtempo, så skal F. angribe direkte (se 01.23).

Bemærkning:
Det er vigtigt, at indøve angreb med degagement på fægtertempo, da dette er den realistiske situation i kamp. F tager initiativ og begynder et angreb, som modstanderen (T) forsøger at parere, hvorfor F udfører angrebet med degagement. Er degagement indøvet i fægtertempo, er der større sandsynlighed for situationsgenkendelse under fægtekampe, som fægteren kan reagere spontant, korrekt på.
I fægtertempo kan øvelsen i en række situationer være et angreb med finte in tempo. F.  tilsigter at bedrage i en linje, idet F foregriber, at modstanderen vil parere i denne linje, og derfor planlægger degagement med afslutning og touché i en ny linje.

Fokuspunkter:

Fægter:

 • Altid arm først.
 • Udstrækning af arm: 5 cm før degagement, fuld udstrækning før udfald.
 • Langsomt – hurtigt:
  “Langsomt”: Tydelig, rolig 5 cm’s udstrækning af arm med spidsen som en klar trussel i en linje. F. skal “spørge” klart. Skal afvente T’s reaktion og så arbejde hurtigt.
  Hurtigt: Degagement, spids på plads, fuld udstrækning af arm og afslutning med udfald.
 • Våbenarmen er næsten helt strakt før degagementet og før benene begynder.

Træner:

 • (Fægtertempo) Vær meget observant på F’s 5 cm’s udstrækning, og reagér dernæst med paraden. Meget vigtigt, at T er koncentreret og klar til at lave parade ved F’s begyndende armudstrækning.
 • (Fægtertempo): Vigtigt ikke at give signal til fægterens påbegyndelse af angreb. Et finteangreb er et angreb, der forudser/afventer en parade fra modstanderen, så derfor er det F., der SKAL STARTE med at påbegynde en udstrækning af armen, og T. SKAL VENTE på F. med at tage paraden.
 • (Begge tempi): Vigtigt at tage paraden, hverken for tidligt eller for sent – T parerer, når F’s arm er næsten helt udstrakt.

Variationer:

Progressioner:

a)    Sæt benarbejde på.
Hvis det går skidt for F, så del op i bidder og sæt lidt trænertempo på (digression): Vi går frem og tilbage. Når der skal laves et angreb stopper T. op og siger: “Stop”, “stræk arm” (“langsomt”) – dernæst fægtertempo (eller fortsat trænertempo) og angrebet udføres med / uden degagement.

b)    Vælge afslutning med udfald eller marché-udfald (ikke på video):
T. går et skridt tilbage/ T. parerer og går samtidigt et skridt tilbage. Modstanderens forøgelse af fægteafstanden er en hyppigt forekommende kampsituation, og F. skal nu for at ramme udføre et længere angreb end planlagt. Indøves evt. først med trænertempo og senere med fægtertempo.
Efter situationen er valgmulighederne fortsat direkte angreb eller med degagement fx. kvart/sixt, men der afsluttes med marché-udfald, hvis T. går et skridt tilbage.
Fokus for fægter: Altid starte med arm, starte langsomt, så hurtigt.
Fokus for træner: Træner gå først tilbage, når fægter strækker sin arm, således at fægter kan se og reagere med marché-udfald. Vær koncentreret som træner.
Variér og gentag mange gange: Nogle gange udfald, andre gange marché-udfald, nogle gange med degagement, andre gange med direkte angreb.

Digression:
c)    Lav degagement udelukkende fra engarde (se 0.26). Når dette er øvet, sættes udfaldet på        igen.
Fokus for fægter: Balance i overkrop, afspændt skulder, ikke løfte skulder ved armstrækning, tempo: langsomt – hurtigt med armen.
T. kan evt. tage albue ind til kroppen, så der bliver bedre plads til klingearbejdet.