Våben – fleu. jun. 1-15

Øvelserne er til talent- og elitefægtere på fleuret i junioralderen (ATK: Træne for at konkurrere – Træne for at vinde)

Alle eksempler på våbenøvelser i dette opslag er udvalgt udfra, at de ikke kræver så meget plads. Du kan derfor nemt lave dem hjemme, i klubben eller et andet sted. Nogle øvelser kræver en stikpude eller et andet mål, du kan ramme.

HUSK OPVARMNING, FØR DU BEGYNDER, OG UDSTRÆKNING, NÅR DU ER FÆRDIG!

HUSK SIKKERHED – også din egen. TAG MASKE PÅ – våben kan, når de knækker, ramme dig selv i ansigtet.

Find selv på flere øvelser i samråd med din træner. God træning!


Direkte angreb fra engarde (FJ-1)

Beskrivelse: Stå engarde og lav direkte stød i sixtelinjen (evt. mod et mål).

Gentages: 20 stød i alt (først 5 med fuld udstræk af arm, så 5 med halv udstrækning af arm, så 10 med fuld udstræk af arm).

Variation 1: Samme men fra engarde med kvartinvitation og stød i kvartlinjen.

Variation 2: Samme men variér vinkling af stød 0′, 45′, 90′, 135′, 180′


Direkte angreb med skridt (step) på stedet (FJ-2)

Beskrivelse: Stå engarde, lav små skridt på stedt, og lav direkte stød i sixtelinjen (evt. mod et mål).

Gentages: 20 stød i alt (først 5 med fuld udstræk af arm, så 5 med halv udstrækning af arm, så 10 med fuld udstræk af arm).

Variation 1: Samme, men fra engarde med kvartinvitation og stød i kvartlinjen.

Variation 2: Samme. men variér vinkling af stød 0′, 45′, 90′, 135′, 180′


Direkte angreb med fleksion (FJ-3)


Beskrivelse: Stå engarde med halvstive ben og lav 1 direkte stød i linjen sixte (evt. mod et mål). Flex i knæene, så du står i dyb engarde og lav 1 nyt direkte stød i linjen sixte.  Herefter 2 stød i hver benstilling og dernæst 3 stød i hver benstilling. Lav 2 hele serier d.v.s.:

Gentages: 2 x 12 stød – 24 stød i alt.


Direkte angreb med hop (FJ-4)


Beskrivelse: Bitte små hop på stedet og lav direkte stød i sixte-linjen (evt. mod et mål).

Gentages: 20 stød.

Variation 1: Små hop frem og tilbage (ram på hop frem).

Variation 2: Stød i kvart-linje.


Direkte angreb med sidehop (FJ-5)


Beskrivelse: Små sideværts hop, lav direkte stød (evt. mod et mål) i sixte ved hvert hop til højre og kvart ved hvert hop til venstre.

Gentages: 20 stød.

Variation: Brug andre linjer.


Direkte angreb – på 1 ben (FJ-6)


Beskrivelse: Stå på 1 ben i engarde (2. fod 10 cm. gulvet). Lav direkte stød i sixte-linje (evt. mod et mål).

Gentages: 20 stød (10 på forreste ben, 10 på bagerste)

Variation: 5 sixte og kvart linie / skiftevis ramme i sixte og kvart linje.


Direkte angreb med marche og remise (FJ-7)


Beskrivelse: Engarde, marche, ramme direkte i sixte linjen med genoptagelse i samme linje (2 touchéer) (evt. mod et mål). Herefter skridt tilbage, engarde.

Gentages: 20 gange (40 stød).

Variation: Samme, men i kvart-linje.


Direkte angreb med hop frem og remise (FJ-8)

Beskrivelse: Engarde, lille kort skridt frem, ramme direkte i sixte-linjen med genoptagelse i samme linje (2 touchés) (evt. mod et mål). Herefter lille hop tilbage, engarde.

Gentages: 20 gange (40 stød).

Variation: Samme, men i kvart-linje.


Direkte angreb med udfald og remise (FJ-9)


Beskrivelse: Engarde, kort udfald, ramme direkte i sixte-linje, bliv i udfaldet og lav genoptagelse og ram igen i samme linje (2 touchéer) (evt. mod et mål).

Gentages: 20 gange (40 stød)

Variation: Samme, men i kvart linje.


Spids (FJ-10)


Beskrivelse: Stå engarde-sixte. Skriv med våbenspidsen tallene “0-9 “, 2 gange. Skriv derefter tallene ” 9-0″, 2 gange. “Skriftstørrelse” 30-40cm. Brug kun fingre og håndled – stabil albue.

Variation: Stå engarde-kvart. Skriv med våbenspidsen tallene “0-9 ” i kvarten, 1 gang. Skriv derefter tallene ” 9-0″, 1 gange. “Skriftstørrelse” 30-40cm. Brug kun fingre og håndled – stabil albue.


Spids – strakt arm (FJ-11)


Beskrivelse: Stå engarde med våbenarmen strakt i sixte-linje. Skriv med våbenspidsen tallene “0-9 “, 2 gange. Skriv derefter tallene ” 9-0″, 2 gange. “Skriftstørrelse” 30-40 cm. Brug kun fingre og håndled.


Degagement – 3 ekstensioner (FJ-12)


Beskrivelse: Engarde. 3 degagementer, hvor armen strækkes længere og længere frem. Til sidst er armen strakt og spidsen rammer (evt. mod et mål).

Gentages: 25 stød.

Variationer: Slut af med marché/rompé eller kort udfald.


Degagement m. touché (FJ-13)


Beskrivelse: Engarde. Skiftevis degagement sixte og stræk arm (ram evt. mod et mål) og degagement kvart og stræk arm. Gentages 20 stød. Herefter:  Skiftevis 2 x sixtedegagement og stræk arm, dernæst 2 x kvartdegagement og stræk arm. Gentages 20 stød.

Variation 1: Afslut med skridt frem/skridt tilbage.

Variation 2: Lav nogle af gentagelserne fra engarde i kvartinvitation


Degagementer med strakt arm (FJ-14)


Beskrivelse: Engarde med strakt arm: 20 x degagementer sixte-kvart, 10 x kontrasixte, 6 x kontrakvart. Indlæg pauser.

Variation 1: Med to skridt frem efterfulgt at 2 skridt tilbage. 1 degagement pr. skridt.

Variation 2: Samme men med armen strakt til kvartlinjen.


Degagement – doublé (FJ-15)


Beskrivelse: Engarde. Lav 2 degagementer og stræk armen (ram evt. mod et mål).

  • Sixte-kvart-stræk arm (20 stød)
  • Kvart-sixte-stræk arm (20 stød)
  • Kontrasixte-kontrasixte-stræk arm (20 stød)
  • Kontrakvart-kontrakvart-stræk arm (10 stød)

Variation 1: Afslut med skridt frem/skridt tilbage/kort udfald.

Variation 2: Lav nogle af øvelserne fra engarde i kvartinvitation.


Gå til våbenøvelser Fleuret – Junior nr. 16-28