2.in. Kontratempo T2-3

Kontratempo (2. intention) – Fleuret – Niv 2-3

Beskrivelse:

Middel mod modstander, som angriber med 2. intentions finte in tempo.

T. agerer en modstander, som ofte laver 2. intentions finte in tempo, hvilket F. har forudset og vil reagere på. Derfor skaber F. forinden en situation, hvor modstanderen (T) får lyst til at angribe, ved at invitere.

Fægteafstand: 3 skridt.

  1. Fægter tager initiativ (fægtertempo) ved at lave invitation i en linje med et halvt skridt frem (forreste fods tæer peger op i luften og hælen er i gulvet). Fægteren “spørger” modstander (T).
  2. T. svarer ved at angribe (med finte) i en åben linje med langt skridt frem (lig udfald) (træner fodtempo) ->
    Fægter forsøger at lave parade, MEN
    Træner laver degagement (finte) ->
    Fægter gør det halve skridt til et fuldt marché og laver samme parade igen (kontraparade)
  3. Ripost fra engarde (uden skridt tilbage). Det halve skridt afsluttes og bliver til et helt marché, inden riposten gives.

Fokuspunkter:

Fægter:

  • Skal være observant på at tage initiativet og lave en tydelig invitation.
  • Skal observere og afvente svaraktion fra T., og dernæst reagere hurtigt.
  • Det halve skridt skal blive til et fuldt marché på den sidste parade (kontraparaden), så riposten gives fra engarde (stabil position)(se 0.25-0.45).

Dvs.: 1. parade med løftede tæer. 2. parade: Forreste fod sættes helt i gulvet samtidigt med kontraparaden og bagerste fod flyttes frem (2), inden riposten gives (3).

Træner:

  • Skal hele tiden være meget koncentreret om fægters signaler og sine svar.
  • Linje for angreb skal være klar og tydelig.

Variationer:

Progressioner:
a)    T. svarer ikke på invitation, men bliver stående -> fægteren angriber direkte med udfald. (se 0.35).
b)    Arbejde i andre linjer.
c)    T. laver rompé (eller flytter forreste fod tilbage i engarde (efter 2., men inden 3.), så fægteafstanden bliver stor -> F. afslutter ripost med udfald. (se 0.49)
a.    Trænerfokus på timing: Ikke gå tilbage før paraden (2), men først når paraden er taget og senest når fægter begynder at strække armen til riposte (3).
b.    Fægterfokus: Temposkift – fra langsomt til hurtigt på armudstrækning og udfald.
d)    Hovedøvelsen samt a) og b) med benarbejde frem og tilbage. Fokus: Afstand. T. skal være meget fokuseret på F’s invitationer.

Digressioner:
e)     T. angriber direkte (uden finte-degagement) -> F. laver parade ripost (ikke på video).
f)    Forøvelse: 3-trinsforøvelse (ikke på videoen): 1. Sætte forreste fods hæl frem i gulvet til halvt skridt. 2. Parade, hele foden i gulvet (stabil engarde) og flyt bagerste fod frem (det halve skridt bliver til helt marché) 3. Riposten. Stræk arm, når træner tager skridt frem.

Kontratempo (2. intention) – Kårde – Niv 2-3

Beskrivelse:
Middel mod modstander, som angriber med 2. intentions finte in tempo.

T. agerer en modstander, som ofte laver 2. intentions finte in tempo, hvilket F. har forudset og vil reagere på. Derfor skaber F. forinden en situation, hvor modstanderen (T) får lyst til at angribe, ved at invitere.

Fægteafstand: 3 skridt.

  1. Fægter tager initiativ (fægtertempo) ved at lave invitation i en linje med et halvt skridt frem (forreste fods tæer peger op i luften og hælen er i gulvet). Fægteren “spørger” modstander (T).
  2. T. svarer ved at angribe (med finte) i en åben linje med langt skridt frem (lig udfald) (træner fodtempo) ->
    Fægter forsøger at lave parade, MEN
    Træner laver degagement (finte) ->
    Fægter gør det halve skridt til et fuldt marché og laver samme parade igen (kontraparade)
  3. Ripost fra engarde (uden skridt tilbage). Det halve skridt afsluttes og bliver til et helt marché, inden riposten gives.

Fokuspunkter:

Fægter:

  • Skal være observant på at tage initiativet og lave en tydelig invitation.
  • Skal observere og afvente svaraktion fra T., og dernæst reagere hurtigt.
  • Det halve skridt skal blive til et fuldt marché på den sidste parade (kontraparaden), så riposten gives fra engarde (stabil position)(se 0.53-0.55).
    Dvs.: 1. parade med løftede tæer. 2. parade: Forreste fod sættes helt i gulvet samtidigt med kontraparaden og bagerste fod flyttes frem (2), inden riposten gives (3).
  • Riposten gives med klingekontakt i linjen på kårde.

Træner:

  • Skal hele tiden være meget koncentreret om fægters signaler og sine svar.
  • Linje for angreb skal være klar og tydelig.

Variationer:

Progressioner:
a)    T. svarer ikke på invitation, men bliver stående -> fægteren angriber direkte med udfald. (se 0.30).
b)    Arbejde i andre linjer.
c)    T. laver rompé (eller flytter forreste fod tilbage i engarde (efter 2., men inden 3.), så fægteafstanden bliver stor -> F. afslutter ripost med udfald. (se 1.23)
a.    Trænerfokus på timing: Ikke gå tilbage før paraden (2), men først når paraden er taget og senest når fægter begynder at strække armen til riposte (3).
b.    Fægterfokus: Temposkift – fra langsomt til hurtigt på armudstrækning og udfald.
d)    Hovedøvelsen samt a) og b) med benarbejde frem og tilbage. Fokus: Afstand. T. skal være meget fokuseret på F’s invitationer.
e)    Riposten sættes på arm/hånd (ændret fægteafstand).

Digressioner:
f)    (se  0.43) T. angriber direkte (uden finte-degagement) -> F. laver parade ripost.
g)    Forøvelse: 3-trinsforøvelse (ikke på videoen): 1. Sætte forreste fods hæl frem i gulvet til halvt skridt. 2. Parade, hele foden i gulvet (stabil engarde) og flyt bagerste fod frem (det halve skridt bliver til helt marché) 3. Riposten. Stræk arm, når træner tager skridt frem.