Udfald U 1-12

U.1. Udfald – Forøvelse – “Hoppe i engarde”

Beskrivelse:

 • Hoppe  ud og ind fra engarde.
 • Stå engarde med stive ben og lav små hop ud i meget bredstående stilling og tilbage.
 • Gentages x gange.

Fokuspunkter:

 • Ret ryg.
 • Hele tiden i balance.

Variationer:

Progression:

 • Rigtige udfald

U.2. Udfald – Forøvelse – “Stå på et ben”

Beskrivelse:

 • Engarde.
 • Stræk armen og spark den forreste fod ud i luften og land i engarde (hvor foden allerede stod).
 • En gang imellem sparker du langt frem og lander i udfald..

Fokuspunkter:

 • Bøjede ben – balance.
 • Altid arm før fod – koordination.
 • Lande i balance ved såvel engarde som udfald.
 • Balance på et ben og vægtforskydning for udfald.

Variationer:

Progression:

 • Rigtige udfald.

U.3. Udfald – Helmetode – “Trænertjekket”

Beskrivelse:

 • Vis-forklar-vis-prøv. Træneren viser, forklarer, viser igen og så prøver fægteren (ikke vist på videoer)
 • Fægteren laver udfald og bliver stående i udfald.
 • Træner giver feedback ud fra fokuspunkter.

Fokuspunkter:

 • Først feedback på  udførelsen, så
 • Feedfack på udfaldspositionen:
 • Forreste knæ
 • Bagerste: Fod i gulv, ben fuldt udstrakt
 • Fødder 90 grader.
 • Overkrop i ro og balance.
 • Arm løftet, skulder afspændt.

Variationer:

Progressioner:

 • Hurtigere gennemførelse af udfald.
 • Kort, mellem, langt udfald.

U.4. Udfald – Delmetode – “1-2-3-Verbalt”

Beskrivelse:

 • Engarde
 • Træner tæller 1, 2-3 eller siger “Arm, fod-ben (langsomt-hurtigt).
 • 1) Begynde at strække arm.
 • 2) Løfte tæer forreste fod.
 • 3) Skyde forreste fod frem, falde ud, og strække bagerste ben.

Fokuspunkter:

 • Verbalisér temposkift.
 • Bagerst: Ben fuldt udstrakt, fod i gulv.
 • Bagerste fod i gulv.
 • Forreste knæ.
 • Tjek balancen i den færdige udfaldsposition.

Variationer:

Progressioner:

 • Uden at tale/tælle.
 • Tælle til 4. 4 = tilbage i engarde.

Digression:

 • Træner tæller, men støtter også fysisk – se video nedenfor (fodstøtte) samt øvelser i kataloget med delmetode m. trænerstøtte.

U.5. Udfald – Delmetode – “Trænerstøttet albue-fod”

Beskrivelse:

 • Når koordinationen er svær.
 • Træner står ved siden af fægter (bag ryg).
 • Træner rører fægters albue og har en fod på fægters forreste fod.
 • Træner skubber til fægters albue og siger “arm” eller “1”.
 • Træner slipper fægters fod og siger “Fod-Ben” eller “2-3”.

Fokuspunkter:

 • Verbalisér temposkift timet med berøringer.
 • Bagerst: Ben fuldt udstrakt, fod i gulv.
 • Bagerste fod i gulv.
 • Forreste knæ.
 • Tjek balancen i den færdige udfaldsposition.

Variationer:

Progressioner:

 • Uden at tale/ tælle
 • Uden fysisk støtte
 • Uden hverken verbal eller fysisk støtte.
 • Fægtertempo – fægter bestemmer selv, hvornår udfaldet udføres.
 • Sæt andet benarbejde på før udfald

Video 2: Fra støttet udførelse til progressioner:

U.6. Udfald – Delmetode – “Trænerstøttet hånd-fod”

Beskrivelse:

 • Når koordinationen er svær.
 • Træner står skråt foran ved siden af fægter .
 • Træner trækker let i fægters hånd og har et våben på fod.
 • Ved trækket strækker fægter arm.
 • Når våbnet flyttes, laver fægteren udfald.
 • Evt. tælle 1, 2-3. Langsomt-hurtigt.

Fokuspunkter:

 • Koordination arm-fod-ben.
 • Tale/tælle:: Arm (1) langsomt, fod-ben (2-3) hurtigt.
 • Verbalisér temposkift.
 • Tjek balancen i den færdige udfaldsposition.

Variationer:

Progressioner:

 • Uden at tale/ tælle.
 • Kun lave udfald, når træner trækker meget i arm (intet våben på fod).
 • Uden fysisk støtte.
 • Uden hverken verbal eller fysisk støtte.

U.7. Udfald – “Stå på et ben” – Par

Beskrivelse:

 • Engarde.
 • Stræk armen og spark den forreste fod ud i luften og land i engarde (hvor foden allerede stod).
 • Makker viser en hånd foran fægter.
 • Hvis makker flytter hånden væk fra fægteren, så sparkes langt frem og lander i udfald .

Fokuspunkter:

 • Bøjede ben – balance.
 • Altid arm før fod – koordination.
 • Lande i balance ved såvel engarde som udfald.
 • Balance på et ben og vægtforskydning for udfald.
 • Roligt håndsignal fra makker.

U.8. Udfald – “Fang min hånd” – Par

Beskrivelse:

 • Fægter stå “Engarde, rører makkers hånd og går to rompé tilbage.
 • Makker viser knyttet hånd = fægter venter.
 • Makker åbner hånd = fægter laver udfald og røre hånd.

Fokuspunkter:

 • Makker: Vent med signal indtil engarde stilling er fundet.
 • Makker: Stille og rolige signaler.
 • Fægter rolige bevægelser i overkrop.
 • Altid hånd først.
 • Stabil udfaldsposition.

Variationer:

Progressioner:

 • Hånden i forskellige positioner, som den anden skal lave udfald til (rolige håndbevægelser).
 • Fægtertempo: Når fægter starter armudstrækning: Åbne hånd = udfald. Hånd forbliver lukket = fægter bøjer arm igen.

U.9. Udfald – “Fang mig” – Par

Beskrivelse:

 • Fægterne står engarde overfor hinanden (forreste fods tæer rører hinanden).
 • Den ene fægter klapper hånd, drejer rundt og løber.
 • Den anden skal nå at ramme løberen i ryggen med udfald.

Fokuspunkter:

 • Reagere hurtigt.
 • Altid hånd først (ellers er det også svært at fange).

Variationer:

Progression:

 • Klappe = fange med udfald. Røre hånden let = fange med 1-2 marché.

U.10. Udfald – “Skyd handsken afsted” – Par

Beskrivelse:

 • Fægterne står engarde overfor hinanden (ca. 1,5 -2m).
 • Den lægger handske på fod og skyder handsken til den anden, som skal gribe handsken i hoftehøjde.
 • Griberen lægger handske på fod og skyder tilbage.

Fokuspunkter:

 • Nede i knæ.
 • Altid hånd først.
 • Fødder  90 grader – sparke lige frem.
 • Løfte tæer forreste fod – ellers for lav.t
 • Sparke aktivt frem, ikke højt (ellers flyver handsken  ikke frem, men op).
 • Arbejde aktivt med bagerste ben, ellers for lidt kraft til flyv.

Variationer:

Progression:

 • Lav 10 gribere i træk

U.11. Udfald – “Skyde mønt” – Leg

Beskrivelse:

 • Stå engarde og læg mønt under bagerste fods hæl.
 • Løft forreste fods tæer.
 • Lav udfald og mønten glider frem ad gulvet.

Fokuspunkter:

 • Hæl i gulv ved tåløft.
 • Sparke aktivt frem , men ikke højt.
 • Arbejde aktivt med bagerste ben.
 • Balance ved start og slut (udfald).

Variationer:

Progression:

 • Hvem kan skyde længst og stadig stå i balance i udfald?

U.12. Udfald – “Tennisbold” – Par

Beskrivelse:

 • Stå engarde 2 og 2.
 • Den ene laver udfald og kaster en tennisbold  ned i jorden.
 • Den anden griber i engarde og kaster derefter fra udfald.
 • Bolden skal ramme jorden en gang.

Fokuspunkter:

 • Balance i udfald.
 • Kastearmen må kun bevæges fremad.

Variationer:

Progression:

 • Kaster bolden samtidigt med udfaldet frem for efter.