Om ATK

ATK står for Aldersrelateret TræningsKoncept, og er et træningsanbefalingsmateriale, der er tilpasset fægternes alder og udviklingstrin.

ATK er et redskab til at implementere den nødvendige variation og progression i træningen under hensyntagen til fægternes kronologiske og biologiske udvikling og modning. Det Aldersrelaterede TræningsKoncept er ikke ”kun” et redskab til at udvikle udøverne, men i høj grad også et fastholdelses-, skadesforebyggelses- og træningsplanlægningsredskab.

Arbejdet med aldersrelateret træning har to primære mål:

  1. Det ene er at få flere børn og unge til at dyrke fægtning med alle de glæder og oplevelser, der følger med.
  2. Det andet mål er at styrke kvaliteten i træningen og træningsmiljøet i klubberne, for derigennem at bane vej for bedre talent- og eliteudvikling.

Læs meget mere herom i DFF’s egen ATK-bog.

ATK-projekt

DFF fik i år 2013-2014 muligheden for i samarbejde med DIF (Danmarks Idrætsforbund) at udvikle et aldersrelaterede træningskoncept. I samarbejde med DIF indgik udarbejdelsen af fægtesportens ATK i et projekt, hvor 4 forbund i fællesskab udviklede ATK-koncepter: Dansk Taekwondo Forbund, Dansk Fægte-Forbund, Judo Danmark og Danmarks Bokse-Union.

Tidligere har 22 specialforbund udarbejdet ATK-materiale i samarbejde med Team Danmark, men disse forbund var på daværende tidspunkt også Team Danmark-støttede. Den mulighed havde vi ikke. I stedet fik vi mulighed for at udarbejde vores ATK-materiale og mobilsite med støtte fra DIF’s talentudviklingsordning og under vejledning fra DIF og Team Danmark.