Sammensatte S 1-10

Sammensatte bevægelser

De følgende øvelser nedenfor kombinerer bevægelserne, som der er givet selvstændige øvelseseksempler til ovenfor i menuen.

Alle eksemplerne begynder med forkortelsen “S” for “sammensatte bevægelser”.

S.1. Marché – rompé – “Lukkede øjne” – Par

Beskrivelse:

 • Fægterne står engarde så håndflader på våbenhånden rører hinanden.
 • Den ene styrer ved at gå frem eller tilbage med marché eller rompé.
 • Den anden holder kontakten til håndfladen hele tiden.
 • På et tidspunkt skal den anden øve med lukkede øjne.
 • Byt roller.

Fokuspunkter:

 • “Holde afstand”
 • Koordination
 • Læse den anden

Variationer:

Progression:

 • Begge med lukkede øjne.

S.2. Marché og rompé – “Masketransport” – Par

Beskrivelse:

 • Fægterne har en maske imellem sig.
 • Den ene styrer ved at gå frem eller tilbage med marché eller rompé.
 • Masken må ikke tabes, så den anden følger.

Fokuspunkter:

 • “Holde afstand”
 • Koordination.
 • Læse den anden.

Variationer:

Progressioner:

 • Med lukkede øjne.
 • Brug en snor om hver hånd i stedet. Målet er, at snoren skal være stram hele tiden.

S.3. Marché og rompé – “Stavgang” – Par

Beskrivelse:

 • Stå i engardestilling.
 •  Makkeren flytter en stav /våben langs gulvet.
 • Staven flyttes i tilfældig rækkefølge frem foran den forreste fod eller bag den bageste.
 • Fægteren skal undgå at blive rørt af staven.

Fokuspunkter:

 • Lige meget vægt på begge ben -så er det nemt at flytte sig.
 • Vælge rigtigt mellem marché og rompé
 • Læse spillet.
 • Koordination.
 • Makker skal arbejde roligt.

S.4. Alle bevægleser – “Holde afstand” – Par

Beskrivelse:

 • Fægteren står engarde, makkeren står almindeligt, men med arm fremme.
 • Øveren strækker arm og rører hånd og laver 2 rompé.
 • Makker styrer:
 • a) går 1 skridt frem, fægter laver rompé.
 • b) går 1 skridt tilbage, fægter laver marché.
 • c) stopper teatralsk, fægter laver udfald.

Fokuspunkter:

 • Roligt tempo
 • Tydelige stop
 • Evt. sige “stop”
 • Korrigere udfald og engardestilling
 • Fægter holde afstand

S.5. Alle bevægleser -“Klappe hånd” – Par

Beskrivelse:

 • Stå engarde to og to, så I  rører hinandens hænder. Fægter håndflade op. Makker håndryg op.
 • Makker klapper hånd 1 gang =fægter strækker arm og laver marché.
 • Makker 2 hurtige klap = udfald.
 • Makker 3 hurtige klap = rompé.

Fokuspunkter:

 • Roligt tempo
 • Hurtige klap
 • Altid arm først
 • Koncentration
 • Makker holder afstand ved klap

Variationer:

Progression:

 • Klappe underside af hånd = marché udfald

S.6. Alle bevægelser – “Klappe håndsider” – Par

Beskrivelse:

 • Stå engarde to og to, så I kan røre hinandens hænder.
 • Makker klapper inderside af hånd = fægter laver marché.
 • 2 klap inderside = lav udfald.
 • 1 klap yderside = 1 rompé.
 • 2 klap yderside = 2 rompé.

Fokuspunkter:

 • Roligt tempo
 • Hurtige klap
 • Altid arm først
 • Koncentration
 • Makker holder afstand ved klap

S.7. Marché eller udfald – “Ram hånd” – Par

Beskrivelse:

 • Den ene står engarde, makkeren står med siden til og en hånd fremme.
 • Fægter begynder at strækker arm.
 • Makker gør ingenting = fægter rammer fra engarde.
 • Makker flytter hånd lidt væk = fægter rammer med marché.
 • Makker flytter hånd og tager 1 sidelæns skridt = Fægter rammer med udfald.

Fokuspunkter:

 • Altid arm først

Variationer:

Progression:

 • Makker flytter hånd til dyb linje ind i mellem

S.8. Engarde og udfald – “Ståtrold” – Leg

Beskrivelse:

 • Alle løber rundt. 1-2 er fangere.
 • Bliver man fanget, stiller man sig engarde.
 • Man laver en befrier ved at stille sig engarde ved siden af en fanget, og er fri, når begge har lavet udfald.

Fokuspunkter:

 • Korrekte benarbejdsbevægelser

Variation:

Progression:

 • I stedet for at løbe, skal alle lave benarbejde (minus fleche).

S.9. Alle bevægelser – “Fangeleg med kort og terning”

Beskrivelse:

 • Alle løber rundt. 1-2 er fangere.
 • Bliver man fanget, trækker man et kort med en benarbejdsøvelse og laver den det antal gange, terningen viser.

Fokuspunkter:

 • Korrekte bevægelser

Variationer:

Progression:

 • I stedet for at løbe, skal alle lave benarbejde (minus fleche).

S.10. Alle bevægelser – “Løbebenarbejde”

Beskrivelse:

 • Alle laver marchér frem til 1 linie.
 • Der vendes rundt og laves rompér til næste linie.
 • Her vendes rundt igen og laves udfald og løbes tilbage til start.
 • Gentag x gange.

Fokuspunkter:

 • Korrekte bevægelser

Variationer:

Progressioner:

 • Lav om på, hvad der skal gøres ved de forskellige linier.
 • Lav banen længere.