Fleche – T1

Fleche – forøvelser med krydsskridt og stave – T1

(lyd mangler desværre på video)

Du kan lave videoens øvelser som stationstræning for hele holdet – i så fald vender fægterne sig ikke om som på videoen, men går videre til næste station.

Husk, at tilpasse afstanden mellem stavene til børns forudsætninger.

Station 1: Øvelse: Krydsskridt (0.00-0.20)

Beskrivelse:
Læg 2 stave med kort mellem på gulvet. Der laves et kort krydsskridt, som forøvelse til fleche.

Fægteren står med forreste fods tæer ud for første stav og skal passere stavene med krydsskridt.

Fokus:

 • Stabil engarde før og efter krydsskridt.
 • Krydsskridtet må ikke starte før forreste fods tæer er lige ved staven.
 • Hånd før fod.
 • Bagerste fod begynder benbevægelserne og lander på lige på den anden side af stav nr. 2.
 • Øjne rettet mod hånd.
 • Bagerste skulder forbliver bagerst.

Variation: Træneren understøtter bevægelse. Arm, ben. Trækker i hånden eller skubber til albuen, så arm strækkes før benbevægelse. Og skubber på bagerste ben, da dette ben starter benbevægelsen i krydsskridt. Verbale signaler såsom at tælle kan også bruges.

Variation (proggresion)(ikke vist på video): Ramme træneren med våben. Ramme, når bagerste fod lander eller er landet.

 1. stiller sig med fægtermesterærme på armen og maske på med siden til foran stavene. F. skal ramme, når bagerste fod lander eller er landet i krydsskridtet– af hensyn til balance for bedre træfmulighed (ikke vist på video). Dernæst fortsættes til engardestilling.

Variationer til b):

 • ramme to gange (rimessa)
 • ramme med lukkede øjne
 • ramme med degagement (T. har våben i anden hånd)

Station 2: Øvelse: Langt krydsskridt (0.20-0.57)

Beskrivelse:
Afstanden mellem de 2 stave er øget. Fægteren står med tæerne bag første stav, og skal lave langt krydsskridt henover begge stave og skal ende i engarde på den anden side af stavene.

Fokus:

 • Stabil engarde før og efter krydsskridt.
 • Krydsskridtet må ikke starte før forreste fods tæer er lige ved staven.
 • Hånd før fod.
 • Bagerste fod begynder benbevægelserne og lander på lige på den anden side af stav nr. 2.
 • Øjne rettet mod hånd.
 • Bagerste skulder forbliver bagerst.

Variation: Træneren understøtter bevægelse. Arm, ben. Trækker i hånden eller skubber til albuen, så arm strækkes før benbevægelse. Og skubber på bagerste ben, da dette ben starter benbevægelsen i krydsskridt. Verbale signaler såsom at tælle kan også bruges.

Station 3: Øvelse: Fleche (0.58-1.41).

Beskrivelse:
Der lægges 2 stave ud, men endnu med større afstand end ved Station 2. Fægteren står med forreste fods tæer ud for første stav. For at komme over stavene er fægteren ”tvunget” til at lave fleche, frem for krydsskridt. Altså lave krydsskridtet endnu længere og meget mere kraftfuldt. Fægteren skal stadig starte med arm, så lave kraftigt sving i bagerste ben “a la krydsskridt”, men også afvikle kraftigt over forreste ben gennem aktivt fodafsæt og udstrækning af forreste ben. Fægter behøver ikke stå engarde, når færdig.

Fokus:

 • Fleche må ikke starte før forreste fods tæer er lige ved staven.
 • Stabil engarde før start (sig evt. stor før start og tjek).
 • Hånd før fod.
 • Forreste ben begynder benbevægelsen, og bagerste fod lander på lige på den anden side af stav nr. 2.
 • Øjne rettet mod hånd.
 • Bagerste skulder forbliver bagerst.

Variation: Træneren understøtter bevægelse. Arm, ben. Trækker i hånden eller skubber til albuen, så arm strækkes før benbevægelse. Træneren kan støtte yderligere ved at træde let på forreste fod og dernæst slippe foden efter håndsignalet. Verbale signaler såsom at tælle kan også bruges.

Variation (progression): Der laves fx. marché og rompé før passage af stavene.

Station 4: Øvelse: Fleche. (1.42-)

Beskrivelse:

Afstanden mellem stavene er nu øget yderligere. Pointen er udvikling af et kraftfuldt fleche gennem aktiv brug af benene. Forreste ben er afsætsben og yderligere fart skabes gennem brug af bagerste ben som svingben. Fægteren skal ikke stå engarde ved afslutning af øvelsen.

Fokus: 

 • Fleche må ikke starte før forreste fods tæer er lige ved staven.
 • Stabil engarde før start (sig evt. stor før start og tjek).
 • Hånd før fod.
 • Forreste ben begynder benbevægelsen, og bagerste fod lander på lige på den anden side af stav nr. 2.
 • Aktivt og kraftfuldt arbejde i benene.
 • Øjne rettet mod hånd.
 • Bagerste skulder forbliver bagerst.

Variation: Træneren understøtter bevægelse. Arm, ben. Trækker i hånden eller skubber til albuen, så arm strækkes før benbevægelse. Træneren kan støtte yderligere ved at træde let på forreste fod og dernæst slippe foden efter håndsignalet. Verbale signaler såsom at tælle kan også bruges.

Variation (progression): Der laves fx. marché og rompé før passage af stavene

Variation (proggresion)(ikke vist på videoen): Ramme træneren med våben. Træneren står med fægtetrænerarmbeskytter og maske på med siden til fægteren et kort stykke fra stav nr. 2. Fægteren skal ramme trænerens arm. Fokus: Ramme armen, inden bagerste fod lander.

Husk, sikkerhedsafstand og instruktion om sikkerhed mellem stationerne, når der arbejdes med våben.