Fleche – T3

Fleche med forberedelse – Fleuret – Niv 3

Beskrivelse:

Fleche med forberedelse og degagement. Forberedelsen er, at afvente den rigtige afstand til angrebet.

Fægteafstand: 3 skridt.

1) F. forbereder ved at tage halvt skridt tilbage, inviterer i en linje (“spørger”) – og rykker dernæst frem i engarde – forøger ikke fægteafstanden.

2) a) Hvis T. ikke reagerer -> F. gentager 1)
b) Hvis T. svarer ved at lave stort halvt skridt frem (lig udfald) ->

3) F. begynder at strække arm, sætter af til fleche, degagerer T’s forsøg på af fange klingen og rammer i flechet.

Fokuspunkter:

Fægter:

 • Det halve skridt afsluttes helt, så F. er i engarde og har optimale muligheder for afsæt til fleche.ære klar til at reagere på T.’s forkortelse af afstanden – T’s skridt frem.
 • Altid arm først. Fuld udstrækning af arm, inden der træffes.
 • Efter at touchéet er sat, bør F. straks bøje armen. Bøjning af arm giver bedre chance for rimessa, hvis armen fortsat er strakt er skulderen låst og det bliver svært at ramme i andet forsøg.

Træner:

 • Vent nogle gange med at lave stort halvt skridt frem, så forståelse af forberedelse og afstand skabes. Det store halve skridt laves tydeligt – teatralsk.
 • Begynd det halve skridt, når F. går tilbage.
 • Timing af klingebevægelse kræver fokus: Forsøg på at fange F’s klinge foretages, lige når F. har begyndt sin armudstrækning, og mens du øger afstanden ved at flytte tilbage i engarde eller laver en stort krydsskridt bagud.
 • T. bør ikke flytte sig, før F’s armudstrækning er begyndt.

Variationer:
a)    Indimellem laver T. ingen klingebevægelse -> F. angriber direkte.
b)    T. truer i en linje (giver F. klingen) på det halve skridt frem -> F. laver battement før fleche (ikke på video).

Progressioner
c)    T. forsøger at fange klingen 2 gange -> F. laver 2 degegament. (ikke på video)
d)    F. laver rimessa – med bøjet arm – uanset om der er ramt første gang (ikke på video).

Fleche med forberedelse – Kårde – Niv 3

Beskrivelse:
Fleche med forberedelse og degagement. Forberedelsen er, at afvente den rigtige afstand/tidspunkt for angrebet.

A. Ramme på hånd:

Fægteafstand: 2 skridt.

A.1. Forøvelse: Trænertempo, med benarbejde.
1) F. placerer sig med 2 skridts afstand fra T’s udstrakte arm. T. er placeret forskudt i forhold til F, således at kun hånden kan rammes, når T strækker sin arm.

2) T. styrer afstand og bevæger sig frem og tilbage. F. holder afstand.

3) Når T. løfter armen, laver F. fleche.

A.2. Hovedøvelse: Fægtertempo, uden benarbejde (se 0.29)

1) Samme placeringer som forøvelse (A.1.)

2) F. tager initiativ og forbereder ved at begynde armudstrækning – 5 cm.
3)  a) Hvis T ikke reagerer ved at løfte arm, så arm tilbage i normal engardeposition.
b) Hvis T. reagerer og giver træffefelt ved at løfte arm, så angreb med fleche.

B. Ramme torso

Fægteafstand: 3 skridt (se 1.45).

1) F. forbereder ved at tage et halvt skridt frem med begyndende udstrækning af arm (5cm.) – “spørger” til modstanders (T’s) reaktion på et angreb:

2) a) Hvis T’s reaktion er, at tage et skridt tilbage – > F. angriber ikke, men gør det halve skridt til et helt marché.
b) Hvis T’s reaktion er, at blive stående og forsøge en parade -> F. angriber med degagement.

Fokuspunkter:

Til A-øvelserne:
Fægter:

 • Være klar til at reagere på T’s håndsignal.
 • Altid begynde med arm, fuld udstrækning inden der træffes.

Træner:

 • T. har lektionsærmet på den ikke våbenføre arm. Dæk hånden. Handske og våben i F’s normale våbenhånd.
 • Giv tydelige håndsignaler og være koncentreret omkring F’s begyndende armudstrækning for timing af signal. Lad gerne F. forberede sig mange gange ved ikke at afslutte med fleche for ofte – se 3) a).

Til B-øvelse:
Fægter:

 • Være klar til at reagere på T.’s fodsignal – bliver stående / laver rompé.
 • Altid arm først. Fuld udstrækning af arm ved fleche, inden der træffes.
 • Afvikling af fleche sker ved at sætte forreste fod i gulvet til ordentlig afsæt på forreste fod. Bagerste fod afslutter ikke marché, men svinges aktivt frem.
 • Efter at touchéet er sat, bør F. straks bøje armen. Bøjning af arm giver bedre chance for rimessa, hvis armen fortsat er strakt er skulderen låst og det bliver svært at ramme i andet forsøg.

Træner:

 • Vent nogle gange med at blive stående, så forståelse af forberedelse og afstand skabes.
 • Timing af klingebevægelse kræver fokus: Forsøg på at fange F’s klinge foretages, lige når F. har begyndt sin armudstrækning.
 • Træd evt. ud til siden modsat F’s løberetning, når der er ramt (se 2.03).

Variationer:

Progressioner til A-øvelse:
a)    T. flytter hånden bagud, når F. begynder fleche – øve ikke at stoppe angreb for tidligt, når modstander retirerer (se 1.00).
b)    T. forsøger at parere F’s angreb -> F. laver degagement i flechet (se 1.17-).
c)    Sæt lidt benarbejde på – T. skal fortsat være opmærksom på F’s forberedelse (armudstrækning) for sit håndsignal.

Progressioner til B-øvelse:
d)    T. forsøger at fange klingen 2 gange -> F. laver 2 degegament. (2.30)
e)    F. laver rimessa – med bøjet arm – uanset om der er ramt første gang (ikke på video).
f)    T. bliver stående og truer i en linje (giver F. klingen) -> F. laver battement før fleche (ikke på video).
g)    T. bliver stående, men åbner med håndsignal for angreb i høj linje på hånd/arm -> F. rammer først hånden i fleche, dernæst torso.