Træne for at fægte

(piger 15+, drenge 16+)

Da det at være breddefægter i høj grad handler om at opnå et fysisk velvære gennem fægtning, er balancegangen mellem fysisk træning og fægtning vigtig. Breddefægterne skal ikke miste motivationen ved fægtning, fordi den fysiske træning fylder for meget.

Det skal dog nævnes, at den fysiske træning er vigtig også for denne gruppe, da den er med til at forebygge skader. Konditionstræning kan ligeledes give noget til fægterne, da de vil opleve et større fysisk overskud i fægtekampen, når de er i god form.

M.h.t. træningsøvelser kan man som træner for breddefægtere finde inspiration til den fysiske træning under især kategorierne:

“Træne for at vinde”  og ”Træne for at træne”.