2.in. Finte in tempo T2-3

Finte in tempo (2. intention) – Fleuret – Niv 2-3

Beskrivelse:

Middel mod modstander som vil lave 2. intentions parade-ripost.

T. (modstander) inviterer til / forsøger sig med 2. intentions parade-ripost, hvilket F har forudset og svarer på med angreb finte in tempo. Rollerne er nu så at sige byttet om, så T. laver et forsøg på anden intention. Det vil faktisk sige: T. laver F’s bevægelser fra øvelsen “2-intentions-parade-ripost”:
“xx” “parade-ripost som anden intention”:

Fægteafstand: 3 skridt, hvis afslutningen er med udfald (se 0.58).

 1. T. tager initiativ (trænertempo) og laver halvt skridt frem med invitation i en linje – ønsker at trække et angreb ud af modstanderen (F.), som han kan lave parade-ripost på som 2. intention.
 2. F. strækker arm (80%) som fingeret angreb (finte) og truer T. i en åben linje ->
  T. forsøger parade (2. intentionsparade – sin planlagte anden intention) ->
 3. F. laver degagement og afslutter med udfald. Dermed finte in tempo.

Fokuspunkter:

Fægter:

 • Våbenspidsen skal udgøre en overbevisende trussel i den valgte linje for at udløse en reaktion fra T.
 • Armudstrækning 80%……………
 • Tempo for fægter: Langsomt – hurtigt. “Langsom” start, således at F. kan se T.’s reaktion/svar (paraden). Hurtigt: Degagement, fuld armudstrækning, udfald.

Træner:

 • Træners hånd – og fodtempo: Træner begynder med halvt skridt med forreste fods hæl i gulvet og tæerne pegende opad. Løft foden tydeligt – teatralsk.
 • Hold øje med fægters udstrækning af arm for udførelse af parade.
 • Paraden skal falde på afslutningen af dit skridt – forreste fod sættes i gulvet og bagerste fod flyttes frem til engarde – det halve skridt bliver til et helt marché.

Variationer:

Progressioner:
a)    Arbejde i andre linjer (s 1.49).
b)    Nogle gange skal fægter lave kontraripost. T. parerer en gang til efter F’s degagement og angriber i en linje -> F. går tilbage i engarde og laver parade-ripost fra engardestillingen (se 1.30)
c)    T. forsøger sig med 2 parader, F. laver 2 degagementer og udfald.
d)    Træner går til tilbage i engarde i stedet for frem / laver rompé efter paraden -> fægter afslutter med marché-udfald.
e)    Sæt benarbejde på – gå frem og tilbage på pisten (se 1.10). Husk tydelige fodsignaler fra T. Eventuelt stoppe lidt op inden fodsignal i indøvningsfasen. T. kan også gå frem og tilbage med krydsskridt og så gøre fodsignalet tydeligt for F. idet fodsignalet fortsat er et halvt skridt.

Finte in tempo (2. intention) – Kårde – Niv 2-3

Beskrivelse:

Middel mod modstander som vil lave 2. intentions parade-ripost.

T. (modstander) inviterer til / forsøger sig med 2. intentions parade-ripost, hvilket F har forudset og svarer på med angreb finte in tempo. Rollerne er nu så at sige byttet om, så T. laver et forsøg på anden intention. Det vil faktisk sige: T. laver F’s bevægelser fra øvelsen “2-intentions-parade-ripost”:

Fægteafstand: 3 skridt, hvis afslutningen er med udfald (se 1.35)(i starten af videoen har F. nogle afstandsproblemer grundet for lille afstand til afslutning med udfald).

 1. T. tager initiativ (trænertempo) og laver halvt skridt frem med invitation i en linje – ønsker at trække et angreb ud af modstanderen (F.), som han kan lave parade-ripost på som 2. intention.
 2. F. strækker arm (80%) som fingeret angreb (finte) og truer T. i en åben linje ->
  T. forsøger parade (2. intentionsparade – sin planlagte anden intention) ->
 3. F. laver degagement og afslutter med udfald. Dermed finte in tempo.

Fokuspunkter:

Fægter:

 • Våbenspidsen skal udgøre en overbevisende trussel i den valgte linje for at udløse en reaktion fra T.
 • Armudstrækning 80%……………
 • Tempo for fægter: Langsomt – hurtigt. “Langsom” start, således at F. kan se T.’s reaktion/svar (paraden). Hurtigt: Degagement, fuld armudstrækning, udfald.

Træner:

 • Træners hånd – og fodtempo: Træner begynder med halvt skridt med forreste fods hæl i gulvet og tæerne pegende opad. Løft foden tydeligt – teatralsk.
 • Hold øje med fægters udstrækning af arm for udførelse af parade.
 • Paraden skal falde på afslutningen af dit skridt – forreste fod sættes i gulvet og bagerste fod flyttes frem til engarde – det halve skridt bliver til et helt marché.

Variationer:

Progressioner:
a)    Arbejde i andre linjer.
b)    T. forsøger sig med 2 parader, F. laver 2 degagementer.
c)    Træner går til tilbage i engarde i stedet for frem / laver rompé efter paraden -> fægter afslutter med marché-udfald.
d)    F’s angreb afsluttes på arm/hånd – ændret fægteafstand.
e)    Sæt benarbejde på – gå frem og tilbage på pisten. Husk tydelige fodsignaler fra T. Eventuelt stoppe lidt op inden fodsignal i indøvningsfasen. T. kan også gå frem og tilbage med krydsskridt og så gøre fodsignalet tydeligt for F. idet fodsignalet fortsat er et halvt skridt.