Modangreb

Modangreb – Fleuret – Niv 2-3

Beskrivelse:
Modstander (T) begynder angreb forkert (uden at true i en linje)

Fægteafstand: 3 skridt.

 1. T. “angriber” med skridt frem vha.
  a) fodsignal og passiv arm.
  b) håndsignal – arm strækkes tilbage/åbner en linje (se 0.28).
  ->
 2. F. laver modangreb med udfald.

Fokuspunkter:
Fægter:

 • Reagere hurtigt på T’s signal.
 • Arm først.

Træner:

 • Tydeligt hånd/fodsignal. Bemærk, der arbejdes med krydsskridt som udgangspunkt, at at tydeliggøre fodsignalet (alm. marché).

Variationer:
a)    T. angriber med stort skridt frem -> F. laver modangreb med marché i stedet.
b)    T. begynder med (stort) degagement (se 0.45.)
c)    T. forsøger at fange F’s klinge på vej frem -> F. modangriber med degagement.

Modangreb – standsestød – Kårde – Niv 2-3

Beskrivelse:

Fægteafstand: 1 skridt.

 1. T. angriber med tydeligt håndsignal i en linje og skridt frem ->
 2. F. strækker armen og laver standsstød på hånd/arm med rompé.

Der arbejdes med forskellige linjer.

Fokuspunkter:
Fægter:

 • Altid arm før ben: Arm udstrækkes og spids på plads før flytning af bagerste fod.
 • Ro i overkroppen – kun armen arbejder.
 • Ramme før eller samtidigt med engarde (begynder – og mellemtrin samtidigt (i balance).
 • Angreb i høj linje – “hånden op, spidsen ned”.

Træner:

 • Tydeligt håndsignal.
 • Åbne træffefelt lidt (begyndere og mellemtrin)

Variationer:

Progressioner:
a)    Sæt benarbejde på. Husk tydeligt håndsignal.
b)    F. starter med anden opposition end engarde-sixte
c)    T. genoptager (angriber med 2 marché) -> F. rammer 2 gange på arm / først arm, så bryst.
d)    F. rammer på hånd og laver dernæst udfald mod bryst.
e)    Vinklingsstød / flick / coupé eller degagement.